Wakacyjna przygoda z salamandrą w tle

W dniach 10-12 sierpnia  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla 20 osobowej grupy dzieci z terenu Gminy Radwanice  wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,, SALAMANDRA” w Myśliborzu, gdzie uczestniczyliśmy w ,,Letniej Akademii Przyrody” współfinasowanej z działalności edukacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, realizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Przez trzy dni dzieci brały udział w  wielu warsztatach edukacyjnych min: poznawały zwierzęta zamieszkujące Wąwóz Myśliborski, budowę wulkanu, robiły własnoręcznie eko-torby i mydełka glicerynowe. Dzieci uczestniczyły również w grach terenowych, gdzie poznawały różnego rodzaju gatunki drzew i roślin. Poza warsztatami był też naturalnie  czas na wspólne zabawy, wyścigi i quizy . Nie obyło się też bez dyskoteki, na której  dzieci prezentowały swój talent taneczny. Dla niektórych młodych mieszkańców naszej gminy był to szczególnie emocjonujący czas, ponieważ po raz pierwszy  wyjechały bez rodziców a te trzy dni pokazały, że radzą sobie wyśmienicie. Oby więcej takich wspólnych wypraw.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!