MIKOŁAJKI GMINNE – RELACJA

Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych dni  w roku przez wszystkie dzieci. 6 grudnia do Gminy Radwanice zawitał wyjątkowy i wspaniały Gość. gość. Święty Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedził osobiście szkoły podstawowe w Buczynie, Radwanicach oraz przedszkola, by wręczyć prezenty jak największej ilości czekających na niego dzieci. Na wieść o odwiedzinach dzieci przygotowały dla św. Mikołaja wierszyki, piosenki i tańce. Wielu przybrało świąteczne stroje. Uśmiechom i okrzykom radości nie było końca. Dzieci cieszyły się nie tylko z otrzymanych prezentów lecz przede wszystkim z tych wyjątkowych odwiedzin.

GOK w Radwanicach serdecznie dziękuje  Urzędowi Gminy w Radwanicach, Pani Emilii Zagórniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Radnym Gminy Radwanice, Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, które pomogły przy organizacji przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane było ze środków GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Zadanie dofinansowane było ze środków GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!