Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Gminnego Dnia Seniora za nami.

Z dumą, szacunkiem ale także z uśmiechem i gromkim śpiewem obchodzono 11 listopada, czyli 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Gminny Dzień Seniora.  Przed południem przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ewą Flak oraz w honorowej asyście 1 Gromady Zuchowej  „Odważne Słoniki”, złożyli kwiaty w barwach biało czerwonych.  Gminne uroczystości Dnia Seniora zainaugurowała msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieroszowicach z udziałem pocztów sztandarowych jednostek OSP w Radwanicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach. Każdy uczestnik mszy św. otrzymał pamiątkowy, narodowy kotylion. Następnie na Świetlicy Wiejskiej w Sieroszowicach odbyła się artystyczna część zadedykowana Seniorom z naszej gminy. Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ewa Flak, złożyli na ręce najstarszych przedstawicieli gremium seniorów, bukiety kwiatów, z życzeniami zdrowia, radości oraz muzycznym 100 lat. Podczas spotkania  uroczyście odśpiewany  został również hymn narodowy w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” promowanej przez Biuro Programu Niepodległa.  Nie zabrakło pięknych i wzruszających interpretacji pieśni patriotycznych w wykonaniu Aleksandry Stemplewskiej oraz wspólnych śpiewów a nawet tańców przy akompaniamencie Zespołu „Żyta Band”.

Dziękujemy wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świętowania 😊

W organizację wydarzenia włączyli się:

Urząd Gminy Radwanice, Radni Gminy Radwanice, Sołtys Sołectwa Sieroszowice Pani Wanda Jańczak, Prezes TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO Pani Wanda Wdowiak, Stowarzyszenie Klub Seniora „OPTYMIŚCI” z Radwanic oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach Pani Bogusława Niemasz.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!