Dożynki Gminy Radwanice 2021-relalcja

W dniu 21 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Radwanicach. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą dziękczynną w Kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP, odprawioną przez ks. Jana Szulima , proboszcza parafii oraz ks. Stanisława Czerwińskiego proboszcza parafii św. Jakuba w Jakubowie. Podczas mszy wg staropolskiego obyczaju poświęcono chleb dożynkowy, przyniesiony przez Starostów dożynek Panią Dorotę Maksymczak z Buczyny i Pana Marcina Wejcherta z Radwanic oraz wieńce dożynkowe, uplecione z tegorocznych zbóż. Straż honorową przy ołtarzu pełniły poczty sztandarowe: reprezentacyjny jednostek OSP z Gminy Radwanice, Sztandar Górniczy oraz Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radwanicach. Po mszy św. w barwnym korowodzie dożynkowym prowadzonym przez Orkiestrę Dętą  Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice, uczestnicy przeszli do pięknie przygotowanego i przystrojonego Parku w Radwanicach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się obrzęd dożynkowy, prowadzony przez Zespół Folklorystyczny „Swojacy” z Radwanic. Po prezentacji wieńców dożynkowych nastąpił obrzęd dzielenia chlebem. Starostowie przekazali na ręce Burmistrza chleb dożynkowy upieczony z tegorocznego ziarna, z przesłaniem, aby dzielił sprawiedliwie i tak, by wszystkim starczyło. Chleb pokrojono i poczęstowano uczestników uroczystości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wspólnie z Panią Ewą Flak-przewodniczącą rady Gminy Radwanice, którzy przywitali zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycili nas m.in. Senator RP Pani Dorota Czudowska.

Wójt w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracującym na roli, złożył wyrazy szacunku i uznania za trud i wysiłek, za codzienne podejmowanie rolniczego trudu.

W dalszej części rozstrzygnięto Konkurs na najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy oraz Stoisko Dożynkowe. W konkursie wieńców dożynkowych spośród 11 wieńców zgłoszonych do konkursu komisja najwyżej oceniła wieniec Sołectwa Nowy Dwór, II miejsce zajęło Sołectwo Buczyna, III miejsce Nowa Kuźnia. W kategorii „stoisko dożynkowe” pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Drożów, II miejsce Sołectwo Sieroszowice-Ułanów, III miejsce Sołectwo Nowy Dwór. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody w postaci czeków wartościowych. Podczas Dożynek został rozstrzygnięty również konkurs dla mieszkańców „Zamelduj się w Gminie Radwanice”, którego laureatem został Pan Krystian Malinowski. Nagrodą był rower sportowy, ufundowany przez Urząd Gminy w Radwanicach.

Atrakcji tego dnia było wiele. Na scenie nie mogło zabraknąć Zespoły wokalno -tanecznego „Frajda”. Zainteresowaniem cieszył się pokaz strongmanów z Wrocławia. Muzyczną niespodzianką dla mieszkańców były koncerty zespołów: The Postman, Baby Full a gwiazda wieczoru był Bayer Full. Komu było mało zabawy  ten mógł jeszcze zostać na dyskotece pod chmurką, którą prowadził Mateusz Żyta.

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły stoiska promocyjne Urzędu Gminy w Radwanicach, PZW w Przemkowie czy Kuźni „Harmonii”.

Dopełnieniem tegorocznych Dożynek była fantastyczna, słoneczna pogoda
i bardzo duża frekwencja zarówno mieszkańców gminy jak i przyjezdnych gości.

Za pomoc w organizacji z cało serca serdecznie dziękujemy:

– „Gminnej Spółce Komunalnej” w Radwanicach,

-OSP w Radwanicach,

– Pani Izie Jokiel wraz z wolontariuszkami TPD Radwanice,

– Panu Przemysławowi Tryler,

– Pani Mieczysłąwie i Dominice Bilińskiej,

– Pani Wiolecie Cirko,Panu Zbigniewowi Łaszewskiemu,

– Panu Adamowi Kaliszewskiemu „Szkółka drzew i krzewów w Radwanicach”,

– Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Radwanicach,

– Panu Henrykowi Tesarskiemu,

Sponsorzy tegorocznych dożynek to:

– Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego,

– MASY POLSKIE

– PSB MRÓWKA

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!