LATO W TEATRZE-PODSUMOWANIE WAKACYJNEJ PRZYGODY

W dniach 05.07-18.07.21r., 20-osobowa grupa dzieci z gminy Radwanice, uczestniczyły w półkolonii twórczej o tematyce teatralnej Lato w Teatrze – „Teatr Wielki w Radwanicach”. Lato w Teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Teatralna przygoda rozpoczęła się od wizyty w Teatrze im. Andresa Gryphiusa w Głogowie, gdzie uczestnicy zapoznali się z pracą aktora na scenie, kulisami i całym zapleczem teatralnym. W kolejnych dniach, pod czujnym okiem specjalistów, dzieci tworzyły elementy scenografii,  uczyły się ról i piosenek, ćwiczyły dykcję i emisję głosu, aby finalnie wystąpić przed mieszkańcami gminy Radwanice. Na półmetku półkolonii, odbyła się wycieczka do Zamku Legend Śląskich w Pławnej Dolnej, gdzie poznały 11 legend opowiedzianych i zilustrowanych dużymi lalkami. Podczas wycieczki nie zabrakło warsztatów ceramicznych, litograficznych, ulicznej sztuki teatralnej. Nie zabrakło również zabaw na karuzeli i w Grodzie Rycerskim.

W ostatnim dniu półkolonii, w pięknej oprawie scenicznej, muzycznej i magicznemu oświetleniu, wystawiona została sztuka pt. ”Samolub” nad którą uczestnicy półkolonii misternie pracowali przez dwa tygodnie. Z wielkim zaangażowaniem wcieliły się w swoje role, a występ okazał się wielkim sukcesem dla małych artystów, którzy otrzymali owacje na stojąco.

Partnerami zadania byli: Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, Urząd Gminy w Radwanicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach.

Realizator: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!