„Teatr Wielki w Radwanicach”-zapraszamy do wakacyjnej przygody

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 25 samorządowych instytucji kultury, w tym nasz ośrodek kultury.

Zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Radwanice do udziału w dwutygodniowej (5-17 lipca 2021 r.) przygodzie pn. „Teatr Wielki w Radwanicach”. Jest to projekt, którego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży pochodzącej z małych terenów wiejskich do twórczego i świadomego przekazywania emocji poprzez uczestnictwo w życiu teatralnym. Zamierzamy stworzyć przestrzeń do kreatywnej wypowiedzi artystycznej. Inspirując się tekstami i postaciami „Olbrzyma samoluba” Oscara Wilde’a, opowieści o człowieku wyizolowanym z otoczenia przez własny egoizm, uczestnicy warsztatów stworzą autorski spektakl lalkowy, którego celem będzie pokazanie prawdy o tym, że jeden serdeczny gest może zmienić całe życie człowieka. Łącząc ze sobą rożne dziedziny sztuki takie jak plastyka, muzyka, taniec oraz za pomocą ćwiczeń teatralnych, dramy, improwizacji, pomożemy młodym ludziom stworzyć spektakl, będący próbą odpowiedzi na trudne i nurtujące pytanie: jak żyć w świecie przepychu i luksusu, nie stając się samolubem. Pokażemy, że nawet egoista może nauczyć się bawić, i śmiać, być wdzięcznym, kochać i tęsknić. Bycie empatycznym i wrażliwym na piękno otoczenia i drugiego człowieka, powoduje, że zmienia się cały świat. Spektakl lalkowy zostanie wystawiony na scenie plenerowej znajdującej się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach w dniu 17 lipca 2021 roku o godz. 17.00, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Partnerami zadania są: Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, Urząd Gminy w Radwanicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach.

Realizator: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Ważne !!!
Warunkiem zapisu dziecka na półkolonię jest:

* posiadanie meldunku na terenie Gminy Radwanice zarówno przez dziecko jaki rodziców

*aktywność zawodowa/zatrudnienie obojga rodziców*opiekunów prawnych
Zapisy i karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku znajdują się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Szkolnej 14 (budynek Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radwanicach). Tel. 76/8316873

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!