„Poplećmy z Mamą”

Dzień Mamy, to szczególny dzień w roku. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach  wraz z Panią Martą Dąbrowską  z Koła Gospodyń Wiejskich ,, Czerwone Korale” w Radwanicach, zorganizował rodzinne warsztaty ,, Poplećmy z mamą”, które odbyły się 26 maja 2021r. Mamy z naszej gminy wraz ze swoimi pociechami, uczyły się jak wykonać piękne wianki z żywych kwiatów i darów okolicznych łąk i lasów, pod czujnym okiem Pani Marty a pracy towarzyszyły ciekawe rozmowy.  Wszystkie prace wykonane zostały z wielkim zaangażowaniem i sercem, a mamy wykazały się wielką kreatywnością. Wyszły piękne wianki, które prócz ozdobienia głowy, służyć mogą jako dekoracja drzwi. Dziękujemy uczestnikom za mile spędzone chwile.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!