„Był sobie raz gdzieś pośród gwiazd Książę, co kochał Różę, lecz młody był, opuścił ją, znęciły go podróże…” – relacja ze spektaklu „Mały Książę”

11 kwietnia 2019 roku mieszkańcy Gminy Radwanice mieli okazję uczestniczyć w międzyplanetarnej podróży z Małym Księciem, głównym bohaterem książki „Mały Książę”, której autorem jest Antoine de Saint – Exupery. Głównym wątkiem tej sztuki była wędrówka Małego Księcia po różnych planetach. Spektakl opowiadał o małym chłopczyku, który uciekł ze swojej planety, ponieważ okłamała go Róża. Przebył długą wędrówkę, ale w końcu zrozumiał, że jest ona jego prawdziwą przyjaciółką.

Reżyserem spektaklu była Pani Olga Kopcza, instruktorem muzycznym Pani Aleksandra Strama, autorem scenografii pani Aneta Steciąg a pomysłodawcą i koordynatorem spotkania w GOK w Radwanicach Pani Rozalia Rzepka. W rolę Małego Księcia wcieliła się Kornelia Kopacka, a w rolę Róży Barbara Guszała. Ponadto role aktorskie odegrali: Ewa Hubisz, Józef Steciąg, Jolanta Dembna, Halina Lis, Marian Mikoś, Urszula Paradowska, Mieczysław Olejnik, Czesław Urbańczyk, Zofia Mikoś.

Spektakl cieszył się dużym uznaniem publiczności wśród , której nie zabrakło: Pana Kamila Ciupaka – Starosty Powiatu Polkowickiego, Pana Pawła Piwko – Wójta Gminy Radwanice, Pani Ewy Flak – Przewodniczącej Rady Gminy Radwanice, Pani Agnieszki Woźniak – Kierownik GOPS Radwanice, Pani Stanisławy Trzeszcz – wicedyrektor ZSP w Radwanicach, Pana Stanisława Rapczuka – Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach oraz Pana Bartosza Hejmej – Dyrektora GOK Radwanice.

Program został przygotowany przez Seniorów z Klubu Seniora „Optymiści”, we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, w ramach projektu Poland FLEX Alumni Mentoring Program oraz GOK w Radwanicach i GOPS w Radwanicach.

Spektakl zadedykowany był wszystkim dzieciom, a także dorosłym, ludziom wielkiego serca, dzięki którym życie tych najmłodszych choć na chwilę może stać się piękniejsze i radośniejsze. Zamiast biletów widzowie przynieśli artykuły plastyczne, które zostały przekazane Stowarzyszeniu „Pomagamy Razem” zrzeszającemu niepełnosprawne dzieci.


Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!