KOLEJNA EDYCJA ANIMKA

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia artystyczne w wybranych świetlicach wiejskich z terenu Gminy Radwanice.

Lokalne animatorki z Kłębanowic i Sieroszowic będą zaskakiwać dzieci niesamowitymi animacjami przez cały luty i marzec.

Na dzieci czeka moc atrakcji m.in.: różnorodne zajęcia plastyczne, kulinarne oraz bal karnawałowy.

Serdecznie zapraszamy do kreatywnego wypoczynku!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Kłębanowice

8 II, godz. 10.00 – Koralikomania

5 II, godz. 16.00 –Walentynki

22 II, godz. 16.00 – Stworki i Potworki

1 III, godz. 16.00 – Zakładki do książek

8 III, godz. 16.00 – Wiosna

15 III, godz. 16.00 – Papierowy zawrót głowy

23 III, godz. 10.00 – Jajko w koszyku

5 IV, godz. 16.00 – Wielkanoc

Sieroszowice

6 II, godz. 16.00 – Startujemy! Tydzień włoski – Pizza XXL

14 II, godz. 16.00 – Tydzień francuski – Walentynki dla chłopca i dziewczynki

21 II, godz. 16.00 – Tydzień amerykański – Kraj Indian i hamburgerów

28 II, godz. 16.00 – Tydzień belgijski – Kraina czekolady

7 III, godz. 16.00 – Miesiąc polski – Dzień kobiet i chłopaka

14 III, godz. 16.00 – Miesiąc polski – Moja mała ojczyzna- Sieroszowice i jaśkowe pierogi

21 III, godz. 16.00 – Miesiąc polski – Poszukiwanie wiosny

28 III, godz. 16.00 – Miesiąc polski – Warsztaty wielkanocne

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!