DO(SZTUKO)WANI – nabór animatorów do świetlic wiejskich

Zapraszamy wszystkich lokalnych animatorów i działaczy społecznych do wzięcia udziału w projekcie „DO(SZTUKO)WANI„, którego celem jest animacja czterech świetlic wiejskich z terenu Gminy Radwanice w okresie od 9 lipca do 19 sierpnia 2018 r.

Rekrutacja:

Animatorem może zostać osoba pełnoletnia, energiczna i kreatywna, która zna swoich mieszkańców i chętnie włącza się w działania kulturalne na rzecz swojej społeczności lokalnej. Oczekujemy dyspozycyjności i dobrej organizacji czasu pracy.

Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach, ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice.

Zgłoszenia można również wysyłać elektronicznie na adres email: a.krawczyk@gok.radwanice.pl

Karty zgłoszenia do pobrania karta zgłoszeniowa dosztukowani

 

Ważne informacje:

– Zajęcia z animatorem odbywać się będą raz w tygodniu wg ustalonego wspólnie planu

– Na uruchomienie świetlic przewidujemy pakiet startowy w wysokości 500 zł na zakup niezbędnych materiałów do pracy tj. plastycznych, sportowych itp.

– Animator może liczyć na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz umowę zlecenie (ze stawką 25 zł brutto za godzinę).

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

Ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice

Tel. 76 8316873 lub 76 8311533

Email: a.krawczyk@gok.radwanice.pl lub gok@radwanice.pl

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.