Program „ANIMEK” – aktualny plan MARZEC

Zapraszamy do świetlic: w Jakubowie i Przesiecznej.

 

Z uwagi na remont świetlicy w Nowej Kuźni, zajęcia w tej miejscowości zostają zawieszone.
Udział w zajęciach jest jednoznaczny ze zgodą uczestnika (lub jego opiekuna) na wykorzystanie wizerunku lub wizerunku wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych.