„ANIMEK” – plan zajęć luty 2018

Zapraszamy do świetlic: w Jakubowie, Kłębanowicach i Przesiecznej.
Z uwagi na remont świetlicy w Nowej Kuźni, zajęcia w tej miejscowości zostają zawieszone.

Plan na luty: