GOK ZMIENIA SIĘ DLA WAS

Właśnie rozpoczynają się wielkie zmiany w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach…
43.000 zł to kwota, jaką w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2017” udało się zdobyć z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wielki sukces, bo konkurencja była ogromna, zgłoszono kilkaset projektów. Wkład własny został zapewniony przez Gminę Radwanice.

Projekt GOKu „Efektywna edukacja kulturalna” zakłada wyposażenie trzech pracowni  -multimedialnej, plastycznej, muzycznej. W ramach zadania zostaną zakupione meble, sztalugi, pianino cyfrowe i sprzęt multimedialny. Głównym celem zadania jest wprowadzenie wysokich standardów lokalowych i podwyższenie jakości świadczonych usług w zakresie upowszechniania i udostępnia kultury.
Wg planu modernizacja zakończy się na przełomie września i października.
Pozostaje tylko poczekać, a na jesień korzystać z bogatej oferty GOKu i dobrze wyposażonych sal.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt i wizualizacje: Daria Pawlak