2014 r. – 57 rocznica J.Wyżykowskiego – Sieroszowice (7)