2012 r. – XII Powiatowy Zjazd Kombatantów – Dobromil (23)